HOT line : 02-107-0546 / 02-107-0547  |  Email : onlinesales@ekkaraj.co.th |  Line : @IYACOM

About Us

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด

   เอกราชคอมพิวเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิด ทุกยี่ห้อ อาทิเช่น Apple, Acer, APC, Ablerex, Asus, Canon, Cisco, Epson, Eaton, Dell, Brother, Fuji-Xerox, HP, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Ricoh, Samsung และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งยังมีบริการที่หลากหลาย ได้แก่ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ ระบบ Information Technology (IT), Wiring, Networking, Software, MA ฯลฯ รวมถึงการบริการหลังการขาย (After-sales service) ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ มาโดยตลอด

ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 8 ธันวาคม 2536
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1805, 1807 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1155-36007-636
Tel. : 0-2349-4600 | Fax : 0-2349-4609
Website : www.ekkaraj.co.th | Shopping Online : www.iyacom.com


วิสัยทัศน์ (Vision)


 เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยบริการที่เชื่อถือได้


พันธกิจ (Mission)


 เป็นองค์กรด้านไอทีเพื่อความเป็นผู้นำเคียงข้างไปกับคู่ค้า และตอบสนองความคล่องตัวในการบริหาร เป็นทางเลือกแรกให้กับองค์กรในการตอบสนองความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างที่องค์กรพึงได้รับ และทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นองค์กรมุ่งสร้างระบบด้านไอทีที่ถูกต้องให้กับลูกค้า เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดไปโดยไม่สิ้นสุด


เป้าหมาย (Goals)


 ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้าในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการใช้งานไอที บูรณาการ และผสมผสานการดำเนินภารกิจต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้บริการ สร้างค่านิยมในการให้บริการด้วยหัวใจของผู้บริการ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการด้วยความภาคภูมิใจ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้ผู้ใช้บริการ ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ใช้บริการ


Exclusive Summary


 โลกโลกาภิวัฒน์นี้ ทุกองค์กรจำเป็นมากสำหรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนองการกิจกรรมต่างๆ และช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันให้เร็วอย่างมีคุณภาพ บริษัท เอกราชคอมพิวเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำระบบต่างๆเข้ามาผสมผสาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ต่อได้ทันทีRight the first time


Products & Service


 ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เช่น Apple, Acer, APC, Ablerex, Asus, Cisco, Epson, Dell, Brother, Fuji-Xerox, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Ricoh, Samsung และอื่นๆอีกมากมาย

 • Personal Computer, Laptop, Workstation and Server
 • Package Software, Antivirus, Operation system
 • Servicing การบริการซ่อม ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา
 • Accessories & Peripheral เช่น Printer, เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
 • ออกแบบระบบเครือข่าย Server Virtual Machine, Stand Alone ออกแบบระบบเครือข่าย Wiring and Wi-Fi
 • ออกแบบระบบห้อง Server ออกแบบระบบกล้องวงจรปิด CCTV and IP Camera (Analog and Digital)
 • ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ Voice Over IP
 • ดูแลคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์ และระบบกล้องวงจรปิดแบบรายปี (MA)


Solutions


 บริการออกแบบและติดตั้งระบบโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำระบบที่เหมาะกับองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดจากโซลูชั่นที่เรามี

 • CCTV and IP Camera
 • Data center
 • Hyper Converged
 • Interactive Projector
 • Maintenance CCTV
 • Maintenance Computer
 • NAS Backup Synology
 • Voice Over IP