HOT line : 02-107-0546 / 02-107-0547  |  Email : onlinesales@ekkaraj.co.th |  Line : @IYACOM

1 / 1


Epson Dot Matrix LQ-2090IIN

ราคา 34,112 บาท (ยังไม่รวม Vat.)

ราคาปกติ 36,500 บาท (รวม Vat.)

Description
เครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็ม
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาที
ความจุ 128 Kb
สามารถใช้งานได้สูงถึง 25,000 ชั่วโมง (MTBF)
พิมพ์ได้สูงสุด 7 ฟอร์ม
สำเนา 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
ตลับผ้าหมึกดำ (S015586)
พอร์ตการเชื่อมต่อ Network /Parallel / USB2.0 / Serial
รับประกัน เครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี