HOT line : 02-107-0546 / 02-107-0547  |  Email : onlinesales@ekkaraj.co.th |  Line : @IYACOM

1 / 1


Epson Dot Matrix LQ-310

ราคา 7,100 บาท (ยังไม่รวม Vat.)

ราคาปกติ 10,990 บาท (รวม Vat.)

Description
เครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็ม
จำนวนคอลัมน์ 80
ความละเอียดในการพิมพ์ (จุดต่อนิ้ว) 360x360
สำเนา ต้นฉบับ 1 ชุด + 3 สำเนา
หน่วยความจำ 128 KB
รองรับ Windows 95/98/2000 / Me / XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
พอร์ตการเชื่อมต่อ Parallel, USB, Serial
ตลับผ้าหมึกสีดำ (S015634)
รับประกัน เครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี