HOT line : 02-107-0546 / 02-107-0547  |  Email : onlinesales@ekkaraj.co.th |  Line : @IYACOM


1 / 1

Epson Dot Matrix LQ-590II

ราคา 18,500 บาท (ยังไม่รวม Vat.)

ราคาปกติ 21,000 บาท (รวม Vat.)

Description
เครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็ม
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาที
ความจุ 128 Kb
สามารถใช้งานได้สูงถึง 25,000 ชั่วโมง (MTBF)
รองรับ Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10
สำเนา 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
ตลับผ้าหมึกดำ (S015589)
พอร์ตการเชื่อมต่อ Parallel / USB 2.0
รับประกัน เครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี